Specialismen

Gerechtelijke documenten:
Dagvaardingen, exploten, beroep- en bezwaarschriften, gerechtelijke uitspraken, wetgeving, briefwisselingen etc.

Notariële akten:
Statuten, huwelijksvoorwaarden en samenlevingsovereenkomsten, testamenten, verklaringen van erfrecht, volmachten, briefwisselingen etc.

Registerstukken:
Uittreksels uit de burgerlijke stand, VOG’s, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten etc.

Contracten:
Algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten etc.

Economische stukken:
Fiscale documenten, jaarstukken, due-diligencerapportages, algemene analyses en adviezen, polissen, verzekeringen etc.