Beroepsorganisaties

Johan Waringa is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (www.ngtv.nl)
Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya (www.atijc.com)
Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (www.aptic.cat)

Johan Waringa is in 2006 beëdigd door de Rechtbank Leeuwarden. Voorts staat hij ingeschreven bij het Bureau Wbtv. Deze organisatie is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Tevens is Johan Waringa opgenomen in het enige officiële bestand van beëdigde vertalers in Spanje van de Oficina de Interpretación de Lenguas van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.