Beëdigd vertaler Nederlands en Beëdigd vertaler Spaans

Johan Waringa is in Nederland beëdigd als vertaler voor de Spaanse taal ten overstaan van de rechtbank Leeuwarden op grond van zijn doctoraal examen Romaanse Talen en Culturen, Specialisatiepad Vertalen Spaans. Hij volgde zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universitat de Barcelona.

In Spanje is Johan Waringa beëdigd als vertaler voor de Nederlandse taal door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) nadat hij de door dit Ministerie georganiseerde officiële proeven van bekwaamheid met gunstig gevolg aflegde. Meer informatie over deze examens kunt u vinden op www.maec.es.

Thans staat hij ingeschreven bij het Bureau Wbtv. Deze organisatie is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).